Menu
Verbindende Communicatie vanuit het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.
De intentie van de Verbindende Communicatie is om relaties op te bouwen op basis
van vertrouwen, openheid gelijkwaardigheid, zonder straffen en belonen, om uitein-
delijk aan ieders behoefte tegemoet te komen. Het verwoorden waar het jou om gaat,
in plaats van zeggen wat je niet wilt. Verbindende Communicatie leidt tot een vaar-
digheid om in verbinding te blijven met elkaar zelfs als het gesprek lastig wordt. Het
opkomen voor jezelf, met respect voor de ander.
Door verbindende communicatie in te zetten in je eigen leven, binnen je gezin, op
scholen, het bedrijf, op je werk of elders geef je jezelf de mogelijkheid om krachtiger
en zelfstandiger te kunnen functioneren alleen en samen met anderen. Verbindende
Communicatie maak je eigen door oefenen, oefenen en oefenen. Het fijne aan
Verbindend Communiceren is dat je het werkelijk overal kunt toepassen. 
Oefen met jezelf, in een relatie met anderen. Het is een levenswijze waar je bewust
voor kunt kiezen, wanneer het je raakt zijn de effecten grandioos.

 

Verbindende communicatie