Menu
Reacties van klanten over Praktijk-Oprecht

Training:
"Terugkijkend op de training voel ik mij zeer voldaan, op een speelse wijze werd alles uitgelegd, dat vond ik verhelderend". "Alles was tot in de puntjes geregeld, Edith begeleid vanuit haar hart". "Een open en prettige sfeer met ruimte voor eigen inbreng". "Het enthousiasme, de structuur en de combinatie van spelen en leren, maakte mij blij en tevreden".

"Na de oefencirkelavond, waar ik zo ontroerd en vervuld vandaan kwam, realiseerde ik hoe rijk het voelt om met verbindende communicatie bezig te zijn, te ervaren hoe anderen daar ook mee worstelen, en hoe we elkaar helpen, door te blijven oefenen en openhartig te durven zijn."


"Edith droeg bij aan mijn leerproces door haar aandacht,betrokkenheid en positiviteit door rust, structuur en afwisseling.'

 

Coaching:
"Ik wil je vooral vertellen dat ik door interactie met jou meer contact herkrijg met mijn kracht in plaats van machteloosheid, ik kom op de weg contact te maken met mijn behoeften en hiervoor te mogen staan en me daardoor een weg te banen uit de beknellingen die er zijn en vroeger waren".

Herstel/bemiddeling:

"Wat hebben we veel geleerd, we voelen ons verrijkt met de manier waarop je ons weer in verbinding hebt gebracht".
 


←Training                                                 Reacties