Menu
Zing het lied dat uit je hart wil stromen

 

Wat is stembevrijding
Moeiteloos zingen in het moment, met de intentie contact te maken met wat er in jou
levend is. Het lostrillen van de muziek in jou, die bereidheid vraagt totaal te ervaren
van wat je wilt laten stromen. Je eigen geluid die er toe doet en zo waar is, hoorbaar maken.
 
Wat doet een stembevrijder
Een stembevrijder is bereid de ander te zien, te beluisteren en oordeelloos om te kunnen gaan
met wat zich aandient. Opent zich liefdevol voor het wonder in de ander.
Hij/zij helpt je bij het onderzoekennaar je eigen geluid, te voelen wanneer onze stem "waar"
is en reikt je de middelen en oefeningen aan om te komen waar je stem wilt zijn 

Stembevrijding